hosting menu left
hosting menu right

logo
Španjolska 1936, CNT-AIT
Početna
Émile Pouget: Osnove sindikalizma / Direktna akcija / Sabotaža PDF Ispis E-mail
Ponedjeljak, 21 Rujan 2009 01:15

  

Obuhvaćeni tekstovi francuskog revolucionarnog sindikalista Émile Pougeta (1860-1920) pružaju uvid u bitne ideje revolucionarno-sindikalističkog pokreta. Tekst Osnove sindikalizma, pored sažetog iznošenja razvoja revolucionarnog sindikalizma u 19. stoljeću i radničke emancipacije u odnosu na parlamentarno zastupništvo, kao i uporne borbe radništva protiv snažne državne represije, pored kritike Rousseauovog demokratizma, Darwinovog evolucionizma, te pored identificiranja harmonije kao temelja društva, naglašava osnovne revolucionarno-sindikalističke ciljeve: nužnost ukidanja kapitalističkog proizvodnog sistema koji bi bio zamijenjen federativno povezanim, samoupravnom radničkim udruženjima i ukidanja države kao sredstva zaštite kapitalističkih privilegija. Pouget sindikat vidi kao borbeno radničko udruženje koje može ostvariti zacrtane ciljeve, istovremeno i braneći već osvojena radnička prava i zahtijevajući daljnja poboljšanja položaja radnika i radnica, ali stalno djelujući u smjeru ukidanja kapitalizma i države kao uzroka problema i napokon ostvarenja slobodarskoga komunizma. Direktna akcija tekst je posvećen metodi koju koriste sindikati na svome putu prema ostvarivanju zacrtanih ciljeva, metodi direktne akcije koja znači da, odbacujući neučinkovitost parlamentarnog zastupništva, radnici i radnice u vlastite ruke preuzimaju borbu za političke i ekonomske uvjete u kojima žive, samoorganizirajući se na svojim radnim mjestima u izravnoj borbi protiv kapitalističke eksploatacije i državne represije. Treći Pougetov tekst je, kao što mu i naslov govori, posvećen sabotaži kao jednoj od metoda direktne akcije, putu kojim je postala jedan od prihvaćenih oblika direktne akcije na raspolaganju radnicima, kao i širokom rasponu njenih mogućnosti.
 
Cijena: 20kn
 

Anarhizam u Hrvatskoj

MASA
Što čitaš?

Izdanja

Osnove sindikalizma. Direktna akcija. SabotažaKako omogućiti anarhističku revoluciju?
Metode anarhosindikalizma. Anarhosindikalizam u Puerto RealuBlokadna kuharica
Organizacijska platforma Sveopćeg saveza anarhista (nacrt)Grad postkapitalizma
Osnove sindikalizma. Direktna akcija. Sabotaža
website hosting main area bottom

Powered by Joomla!. Valid XHTML and CSS.